तारकेश्वर नगरपालिकाले कृषकलाई जै घासँको बिउ निशुल्क वितरण गर्ने

।काठमाडौ कात्तिक २ तारकेश्वर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले नगरपालिका भित्र पशुपालन गरिरहेका कृषकहरूलाई निशुल्क जै घासँकोबिउ वितरण गर्ने भएको छ।                                        जै घाँस बीउ चाहिने कृषकले सुचना प्रकाशित भएको ७ दिन भित्र नगरपालिकाको पशु सेवा शाखामा कृषकले नागरिकताको प्रतिलिपि सहित माग निवेदन दिन नगरपालिका सुचनामा उल्लेख गरेको छ।

२ कार्तिक २०७८, मंगलवार