काठभेगमा कतै कतै भेटिन्छन् लिङ्गे पिङ

काठमाडौ । काठमाडौको उतरी काठभेगमा लिङे पिङ कतै कतै मात्र भेटिन्छन् ।               पहिला पहिला दशैमा काठ क्षेत्र का धेरै स्थानमा लिङे पिङ दशैमा देखिन्थे तर आजभोलि पिङ भेटिय पनि कतै कतै मात्र देखिने गरेको छ।