तारकेश्वर नगरपालिकाको कोभिड विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने बारे सुचना ।

काठमाडौ भदौ तारकेश्वर नगरपालिका कोभिड विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने बारेमा सुचना ।