काठमाडौमा हराउँदै लिङ्गे पिङ कतै कतै मात्र भेटिनछ

काठमाडौ असोज २८ काठमाडौमा पहिला पहिला दशैको बेलामा धेरै स्थानहरुमा लिङ्े पिङ देखिन्थे तर विगत केही वष यता पिङ कतै कतै मात्र देखिन्छ । हामीले काठमाडौ विभिन्न स्थानमा हेदा कतै कतै मात्र यस्ता लिङे पिङ हालिएको देखियो।                   फोटोमा राखिएको पिझको फोटो हो काठमाडौ को तारकेश्वर नगरपालिका वडा न ८ जरखुमा हालिएको पिङ हो ।